W zawodach klasyfikowanych przez Polski Związek Brydża Sportowego do obowiązków każdego gracza należy ostrzeganie o stosowaniu nietypowych ustaleń licytacyjnych. Obowiązek ten należy realizować zarówno przed grą, poprzez przedłożenie przeciwnikom kart konwencyjnych, jak i trakcie gry, poprzez alertowanie zapowiedzi. Niniejszy dokument określa, które zapowiedzi wymagają alertowania.

Poniższe zasady obowiązują, o ile organizator nie ogłosi innych. Ponadto organizator turnieju (poprzez odpowiednie zapisy w regulaminie zawodów) oraz PZBS mają prawo publikować uszczegółowienia, rozszerzenia i interpretacje tych zasad.

Stwierdzenie ?nie alertuje się? oznacza dodatkowo, że w określonej sekwencji należy alertować wszystkie pozostałe, nawet naturalne, znaczenia danej zapowiedzi. W sekwencjach niewymienionych poniżej należy alertować odzywki sztuczne oraz te odzywki naturalne, które mogą być dla przeciwników zaskakujące (np. ze względu na niestandardowy zakres forsingu). W szczególnych przypadkach, np. w grze przeciwko zawodnikom niedoświadczonym lub zagranicznym, należy zawsze alertować zapowiedzi, których znaczenie może być zaskakujące dla przeciwników, nawet jeśli jest ono zwolnione z alertu według poniższych zasad.

W wątpliwych sytuacjach zaleca się stosowanie alertu zgodnie z zasadą, że nadmiarowy alert jest mniej szkodliwy niż brak alertu.

Punkty 1-3 obowiązują zarówno w grze bez użycia zasłon, jak i z zasłonami

 1. Nie alertuje się otwarć:
  • ?/?/?/? według systemu Wspólny Język lub Strefa, lub innych systemów, w których dolny limit siły jest zgodny z ogólnie przyjętymi standardami, a otwarcie wskazuje licytowany kolor 2+/3+ (ale nie 4+; 1?), 4+/5+ (1?), 5+ (1?/?);
  • 1BA ? mieszczące się w przedziale 14-18, w składzie bezatutowym bez krótkości;
  • 2? ? w sile konstruktywnego otwarcia (ok. 11-14) z układem 6+? lub 5?4?/? (precision);
  • 2? ? blokujące (ok. 6-10) dwukolorowe 5-5 z przynajmniej jednym kolorem starszym (wilkosz);
  • 2?/? ? blokujące (ok. 6-10) z licytowanym kolorem 6-kartowym;
  • 2BA ? blokujące (ok. 6-10), dwukolorowe 5-5 na obu młodszych;
  • 3?/?/?/? ? blokujące z licytowanym kolorem 6+/7+, niezależnie od ustaleń co do siły i jakości koloru;
  • 3BA ? z pełnym 7-kartowym kolorem młodszym (gambling), niezależnie od ustaleń co do figur w bocznych kolorach.
 1. Nie alertuje się następujących odpowiedzi na otwarcia partnera:
  • 1? po 1? ? negat (przy czym dopuszczalne są dodatkowe warianty: półpozytywne na młodszym/-ch, silne (13+, 16+ itp.) bez starszej czwórki);
  • 2? po 1BA ? konwencja Staymana, o ile zastosowanie jej obiecuje starszą czwórkę;
  • 2?/? po 1BA ? transfer wskazujący 5+ kierów/pików;
 1. Po otwarciu przeciwnika na poziomie 1 nie alertuje się:
  • naturalnych blokujących wejść z przeskokiem;
  • wejść kolorem przeciwnika po naturalnym otwarciu, obiecującym kolor 4+, wskazujących rękę dwukolorową przynajmniej 5-5 z najstarszym spośród nielicytowanych kolorów i z nieznanym drugim longerem, niezależnie od ustaleń co do siły;
  • wejścia 2BA wskazującego rękę dwukolorową przynajmniej 5-5, niezależnie od ustaleń co do siły, z dwoma najmłodszymi kolorami z wyjątkiem koloru wskazanego otwarciem jako przynajmniej 4-kartowy.

Punkty 4-5 obowiązują tylko w grze bez użycia zasłon. Przy stosowaniu zasłon należy alertować kontry oraz zapowiedzi na poziomie 4 i wyżej, o ile mają niestandardowe znaczenie.

 1. Nie alertuje się kontr, z wyjątkiem następujących (ale z zastrzeżeniem punktu 5 poniżej):
  • należy alertować kontrę bi na otwarcie przeciwnika;
  • należy alertować kontrę wistową na sztuczną odzywkę, jeśli ta kontra nie zachęca do wistu w kolor kontrowanej odzywki (np. antykontrę lub kontrę sugerującą wist w konkretny kolor inny niż kontrowany);
  • należy alertować kontrę, która jest transferem.
 2. Nie alertuje się żadnych zapowiedzi w licytacji na poziomie 4 lub wyższym z wyjątkiem sztucznych otwarć kolorowych oraz sztucznych wejść kolorem po otwarciu przeciwnika.

Zasady szczegółowe

Wyjaśnienia dotyczące zapisów z Zasad Alertowania

 1. Przez „skład bezatutowy bez krótkości” (w opisie niealertowanego otwarcia 1BA) rozumie się: 4333, 4432, 5332 z dowolną piątką, 5422 z młodszą piątką, 6322 z młodszą szóstką.
 2. Punkt 2 Zasad Alertowania (o odpowiedziach na otwarcie partnera) dotyczy jedynie licytacji jednostronnej, tj. alertuje się:
  • staymana i transfery po 1BA i interwencji przeciwnika;
  • staymana i transfery po wejściu (a nie otwarciu) 1BA;
  • negat 1? po 1? i kontrze przeciwnika.
 3. Zwolnienie z alertowania staymana i transferów po 1BA obowiązuje po każdym otwarciu 1BA, niezależnie od jego siły.
 4. Wejście dwukolorowe kolorem przeciwnika jest zwolnione z alertu, o ile:
  • otwarcie przeciwnika pokazało kolor 4+ (zatem po 1? z polskich systemów, a także po 1? 3+ nie alertuje się 2? naturalnego),
  • wejście obiecuje układ przynajmniej 5-5,
  • wejście obiecuje longer w najstarszym spośród nielicytowanych kolorów,
  • kolor drugiego longera jest nieznany (zatem jeśli wejście jednoznacznie wskazuje konkretne dwa kolory, należy alertować).
 1. Wejście dwukolorowe 2BA po otwarciu na poziomie jednego jest zwolnione z alertu, gdy wskazuje układ 5-5 z dwoma najmłodszymi kolorami, przy czym wyłącza się kolor, w którym otwierający wskazał 4+ karty. Na przykład [1?]-2BA po otwarciu z polskich systemów lub po otwarciu 3+ oznacza kolory młodsze, natomiast [1?]-2BA po otwarciu obiecującym 4+ trefle oznacza kara i kiery.
 2. Przez „kontrę bi” na otwarcie przeciwnika rozumie się kontrę, która może zostać zalicytowana z siłą mniejszą niż standardowa siła konstruktywnego otwarcia lub z krótkością w jednym z niezalicytowanych kolorów, a bez wyraźnej nadwyżki w sile.

Inne ustalenia

 1. Odpowiedzi nowym kolorem w licytacji jednostronnej po otwarciu partnera (one over one, two over one) należy alertować, gdy są odzywkami nieforsującymi.
 2. Odpowiedzi nowym kolorem na wysokości jednego po otwarciu partnera należy alertować (zarówno w licytacji jednostronnej, jak i po interwencji, np. 1?-[1?]-1?), gdy obiecują kolor co najmniej 5-kartowy.
 3. Odpowiedź 2? po otwarciu 1? należy alertować, gdy jest forsująca (np. 10+ lub GF ? odwrócone podniesienie), a nie alertuje się, gdy jest nieforsującym podniesieniem (w sile ok. 6-9).
 1. Nie alertuje się blokującego podniesienia koloru otwarcia (1?-3?, 1?-3?, 1?-3?), alertuje się inwitujące.
 2. Nie alertuje się przeskoku nowym kolorem (np. 1?-3?) w znaczeniu naturalnego forsingu, a alertuje się m.in. naturalny inwit.
 1. Odpowiedź 2? po otwarciu 1 w kolor wymaga alertu, jeśli nie obiecuje koloru treflowego 4+.
 2. Pomimo dużej popularności poniższych ustaleń należy alertować sztuczne odpowiedzi:
  • a) pytanie 2? po otwarciu 2? precision,
  • b) negat 2? po otwarciu 2? acol,
  • c) 2? (a także 2?, 3? ) do koloru po otwarciu 2? wilkosz lub multi.
 3. Rebid otwierającego 2? po otwarciu 1? nie wymaga alertu ani w znaczeniu nieforsującym, ani w forsującym, a rebid nowym kolorem na poziomie 2 ? ani jako rewers, ani jako wskazanie silnej ręki na licytowanym kolorze.
 4. Konwencja czwarty kolor ? forsująca odzywka operacyjna ? wymaga alertu.
 5. Po otwarciu partnera i wejściu przeciwnika odzywki odpowiadającego:
  • a) na poziomie 2 nie alertuje się, gdy jest naturalna i nieforsująca,
  • b) na poziomie 1 lub 3 nie alertuje się, gdy jest naturalna i forsują
 6. Podniesienie koloru otwarcia po kontrze wywoławczej przeciwnika (np. 1?-[ktr]-2?) nie wymaga alertu ani w znaczeniu konstruktywnym (ok. 7-9), ani w słabszym (ok. 4-6).
 1. Nie alertuje się „informacji negatywnych”, tj. np.
  • a) pasa na otwarciu w sile 0-7 (gdy otwiera się z każdą ręką od 8 punktów),
  • b) naturalnego wejścia młodszym kolorem wykluczającego starsze czwórki (gdy gra się wejściem 1BA 4-5).
 2. Po kontrze przeciwnika na sztuczną odzywkę partnera (np. otwarcie lub wejście 2? multi) nie alertuje się pasa wskazującego możliwość gry w kolor wejścia, alertuje się inne znaczenia.

Zasady szczegółowe

Wyjaśnienia dotyczące zapisów z Zasad Alertowania

 1. Przez „skład bezatutowy bez krótkości” (w opisie niealertowanego otwarcia 1BA) rozumie się: 4333, 4432, 5332 z dowolną piątką, 5422 z młodszą piątką, 6322 z młodszą szóstką.
 2. Punkt 2 Zasad Alertowania (o odpowiedziach na otwarcie partnera) dotyczy jedynie licytacji jednostronnej, tj. alertuje się:
  • staymana i transfery po 1BA i interwencji przeciwnika;
  • staymana i transfery po wejściu (a nie otwarciu) 1BA;
  • negat 1? po 1? i kontrze przeciwnika.
 1. Zwolnienie z alertowania staymana i transferów po 1BA obowiązuje po każdym otwarciu 1BA, niezależnie od jego siły.
 2. Wejście dwukolorowe kolorem przeciwnika jest zwolnione z alertu, o ile:
  • otwarcie przeciwnika pokazało kolor 4+ (zatem po 1? z polskich systemów, a także po 1? 3+ nie alertuje się 2? naturalnego),
  • wejście obiecuje układ przynajmniej 5-5,
  • wejście obiecuje longer w najstarszym spośród nielicytowanych kolorów,
  • kolor drugiego longera jest nieznany (zatem jeśli wejście jednoznacznie wskazuje konkretne dwa kolory, należy alertować).
 1. Wejście dwukolorowe 2BA po otwarciu na poziomie jednego jest zwolnione z alertu, gdy wskazuje układ 5-5 z dwoma najmłodszymi kolorami, przy czym wyłącza się kolor, w którym otwierający wskazał 4+ karty. Na przykład [1?]-2BA po otwarciu z polskich systemów lub po otwarciu 3+ oznacza kolory młodsze, natomiast [1?]-2BA po otwarciu obiecującym 4+ trefle oznacza kara i kiery.
 2. Przez „kontrę bi” na otwarcie przeciwnika rozumie się kontrę, która może zostać zalicytowana z siłą mniejszą niż standardowa siła konstruktywnego otwarcia lub z krótkością w jednym z niezalicytowanych kolorów, a bez wyraźnej nadwyżki w sile.

Inne ustalenia

 1. Odpowiedzi nowym kolorem w licytacji jednostronnej po otwarciu partnera (one over one, two over one) należy alertować, gdy są odzywkami nieforsującymi.
 2. Odpowiedzi nowym kolorem na wysokości jednego po otwarciu partnera należy alertować (zarówno w licytacji jednostronnej, jak i po interwencji, np. 1?-[1?]-1?), gdy obiecują kolor co najmniej 5-kartowy.
 3. Odpowiedź 2? po otwarciu 1? należy alertować, gdy jest forsująca (np. 10+ lub GF ? odwrócone podniesienie), a nie alertuje się, gdy jest nieforsującym podniesieniem (w sile ok. 6-9).
 4. Nie alertuje się blokującego podniesienia koloru otwarcia (1?-3?, 1?-3?, 1?-3?), alertuje się inwitujące.
 5. Nie alertuje się przeskoku nowym kolorem (np. 1?-3?) w znaczeniu naturalnego forsingu, a alertuje się m.in. naturalny inwit.
 6. Odpowiedź 2? po otwarciu 1 w kolor wymaga alertu, jeśli nie obiecuje koloru treflowego 4+.
 7. Pomimo dużej popularności poniższych ustaleń należy alertować sztuczne odpowiedzi:
  • a) pytanie 2? po otwarciu 2? precision,
  • b) negat 2? po otwarciu 2? acol,
  • c) 2? (a także 2?, 3? ) do koloru po otwarciu 2? wilkosz lub multi.
 8. Rebid otwierającego 2? po otwarciu 1? nie wymaga alertu ani w znaczeniu nieforsującym, ani w forsującym, a rebid nowym kolorem na poziomie 2 ? ani jako rewers, ani jako wskazanie silnej ręki na licytowanym kolorze.
 1. Konwencja czwarty kolor ? forsująca odzywka operacyjna ? wymaga alertu.
 2. Po otwarciu partnera i wejściu przeciwnika odzywki odpowiadającego:
  • a) na poziomie 2 nie alertuje się, gdy jest naturalna i nieforsująca,
  • b) na poziomie 1 lub 3 nie alertuje się, gdy jest naturalna i forsują
 3. Podniesienie koloru otwarcia po kontrze wywoławczej przeciwnika (np. 1?-[ktr]-2?) nie wymaga alertu ani w znaczeniu konstruktywnym (ok. 7-9), ani w słabszym (ok. 4-6).
 4. Nie alertuje się „informacji negatywnych”, tj. np.
  • a) pasa na otwarciu w sile 0-7 (gdy otwiera się z każdą ręką od 8 punktów),
  • b) naturalnego wejścia młodszym kolorem wykluczającego starsze czwórki (gdy gra się wejściem 1BA 4-5).
 5. Po kontrze przeciwnika na sztuczną odzywkę partnera (np. otwarcie lub wejście 2? multi) nie alertuje się pasa wskazującego możliwość gry w kolor wejścia, alertuje się inne znaczenia.