Turniejów Klubu Brydża Źródło rozgrywanych codziennie o 19.00 na platformie RealBridge

Opublikowano 25 stycznia 2021 r.

 1. Turnieje Klubu Źródło organizowane są w ramach platformy RealBridge.
 2. W Turniejach Klubu Źródło w zakresie możliwym do zastosowania w rozgrywkach internetowych obowiązują:
 3. Turnieje mają rangę turniejów klubowych i rozgrywane są codziennie o godzinie 19:00
 4. Zgłoszenia do każdego turnieju są obowiązkowe (link do zapisów). Organizator zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia pary do turnieju bez podania przyczyn.
 5. Zapisane pary logują się na platformie RealBridge po otrzymaniu e-mailem linku podając Imię Nazwisko oraz ID Cezara i zajmują miejsce wg wskazań prowadzącego.
 6. W turniejach obowiązuje zakaz stosowania systemów sztucznych.
 7. Turnieje Par w środy gramy na impy, w pozostałe dni na maxy.
 8. Od lutego 2021 będzie prowadzona Indywidualna klasyfikacja długofalowa według zasad podanych na stronie organizatora.
 9. Turnieje prowadzone są przez sędziów z licencją PZBS.
 10. Grażyna Kościelny
 11. Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne ze zgodą na postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie oraz na publikację danych osobowych i wizerunku.
 12. Alertujemy i tłumaczymy odzywki partnera (jak w turniejach „na żywo” bez zasłon).
 13. Sprawy sporne rozstrzyga sędzia prowadzący turniej.
 14. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania.

Punktacja długofalowa

 1. We wszystkich turniejach klubowych przyznawane są punkty długofalowe:
  1. Za pierwsze miejsce ilość par pomnożona przez 1.5, dalej proporcjonalnie obniżka do 1 PDF za ostatnie miejsce
  2. Dodatkowo za pierwsze trzy miejsca premie 3-2-1 PDF
  3. W przypadku miejsc dzielonych przyznawana jest średnia liczba PDF za te miejsca
  4. PDF ułamkowe zaokrągla się w górę
 2. Punktacja prowadzona jest indywidualnie dla każdego gracza.
 3. Każdemu graczowi do klasyfikacji miesiąca liczy się 10 najlepszych turniejów.
 4. W przypadku lokat dzielonych w klasyfikacji miesiąca, decyduje wyższe miejsce w ostatnim rozegranym turnieju w danym miesiącu. W przypadku lokat ex-aequo nagrody dzielone sią po równo
 5. Czołowi zawodnicy w klasyfikacji w każdym miesiącu otrzymają nagrody ( minimalne – gwarantowane):
  1. miejsce – 7 darmowych wejściówek na turnieje
  2. miejsce – 5 darmowe wejściówki na turnieje
  3. miejsce – 3 darmowe wejściówki na turnieje
  4. miejsce – 1 darmowa wejściówka na turniej