Regulaminy

Turnieje Brydża Klubu Źródło rozgrywane są w każdą niedzielę o godz. 16.00 . Jeżeli jest potrzeba gramy też w innych godzinach i dniach.

 1. Turnieje Klubu Źródło organizowane są w 05-515 Nowa Iwiczna, ul. Krasickiego 64 w Źródło Cafe & Bistro
 2. W Turniejach Klubu Źródło obowiązują:
 3. Turnieje mają rangę turniejów klubowych i rozgrywane są w niedziele o godzinie 16:00
 4. Zgłoszenia do każdego turnieju są obowiązkowe (link do zapisów).
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia pary do turnieju bez podania przyczyn.
 6. W turniejach obowiązuje zakaz stosowania systemów sztucznych.
 7. Turnieje powyżej 8 par będą rozgrywane na MAXY.
 8. Turnieje prowadzone będą przez sędziów z licencją PZBS
  • Grażyna Kościelny
  • Włodek Rutkowski
 9. Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne ze zgodą na postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie oraz na publikację danych osobowych i wizerunku.
 10. Alertujemy i tłumaczymy odzywki partnera.
 11. Sprawy sporne rozstrzyga sędzia prowadzący turniej.
 12. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania.

POLITYKA SYSTEMOWA
1. Cel
Celem niniejszego regulaminu jest stworzenie klasyfikacji systemów licytacyjnych i wistowych oraz ustalenie
dopuszczalności ich stosowania na zawodach klasyfikowanych przez PZBS.

Czytaj więcej

U źródła Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta turniejebrydza.pl i użytkownika serwisów oraz biuletynów należących do turniejebrydza.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie https://turniejebrydza.pl/polityka-prywatnosci.html Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: turniejebrydza.pl nie sprzedaje osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów / użytkowników swoich serwisów i biuletynów.

Czytaj więcej

ZASADY ALERTOWANIA

W zawodach klasyfikowanych przez Polski Związek Brydża Sportowego do obowiązków każdego gracza należy

ostrzeganie o stosowaniu nietypowych ustaleń licytacyjnych. Obowiązek ten należy realizować zarówno przed grą,

poprzez przedłożenie przeciwnikom kart konwencyjnych, jak i trakcie gry, poprzez alertowanie zapowiedzi. Niniejszy

dokument określa, które zapowiedzi wymagają alertowania.

Czytaj więcej

W oparciu o przepisy 72-74 oraz przepis 40 Międzynarodowego Prawa Brydżowego ustala się następujące reguły podczas rozgrywania turniejów indywidualnych w Klubie Źródło :

 1. Każde zawody powinny być rozgrywane w ścisłej zgodności z przepisami. Głównym celem jest uzyskanie lepszego wyniku niż inni uczestnicy stosując się przy tym do norm prawnych i standardów etycznych.
 2. Gracz powinien usilnie wystrzegać się wszelkich komentarzy lub zachowań, które mogłyby zdenerwować lub też wprowadzić w zakłopotanie innego gracza albo zepsuć przyjemność gry.
 3. Ze względów kurtuazyjnych gracz powinien unikać:

a)      Wygłaszania zbędnych komentarzy podczas licytacji i rozgrywki.

b)     Przywoływania i zwracania się do sędziego w sposób nieuprzejmy dla niego lub innych uczestników.

c)      Zbędnego przedłużania rozgrywki (na przykład kontynuowania jej mimo zupełnej pewności wzięcia wszystkich pozostałych lew) w celu rozproszenia uwagi przeciwnika.

Czytaj więcej

Obyczaje albo jak grać i nie podpaść. 

(Tekst ten jest tłumaczeniem artykułu „Rules of this site” zawartego na BBO w „Bridge Library”.)

Wstęp

Pierwszorzędnym celem, oprócz gry w brydża, jest utrzymanie miłej atmosfery na BBO. W związku z tym pamiętaj że gra na tej stronie nie jest Twoim obowiązkiem. Zauważ, że nasza strona utrzymuje wyższy poziom zarządzania niż pozostałe strony online. W związku z tym prosimy o przestrzegania reguł wyszczególnionych w tym dokumencie. Jeżeli zauważysz, że któryś z uczestników nie przestrzega naszych zasad, napisz: abuse@bridgebase.com. Pierwsze wykroczenie zostanie ukarane upomnieniem a gracz znajdzie się pod obserwacją. Kolejne skargi będą skutkowały wykluczeniem. Niestety, nie zawsze jest to technicznie wykonalne ale w razie potrzeby dołożymy wszelkich starań aby niesubordynowaną osobę trwale wykluczyć z naszego grona.

Czytaj więcej