WSPÓLNY JĘZYK 2000

OTWARCIA
1? – 12-14PC; układ zrównoważony lub 4414 (?małe BEZ ATU?), 15-17PC; układ niezrównoważony; 5?+, 18+PC; układ dowolny; (?silny trefl?)
1? – 12-17PC; 5?+ lub 4441 z 4?, 12-14PC; 4? i 5?; potem zgłasza się trefle na wysokości 2 i 3;
1? – 12-17PC; 5?+;
1? – 12-17PC; 5?+;
1BA – 15-17PC; układ zrównoważony; dopuszczalna młodsza piątka i słabiutka starsza;
2? – Precision; 11-14PC; 5? i 4?/?, 11-14PC; 6?;
2? – Wilkosz; 6-10PC; 5-5 z co najmniej jedną piątką starszą;
2? – 6-10PC; 6?+; (słabe dwa)
2? – 6-10PC; 6?+; (słabe dwa)
2BA – 6-10PC; 5?-5?;
3?/?/?/? – zasada 4-3-2-2;
4?/? – ok. 9 lew na pełnym starszym ?-??-?;
4?/? – blok; zasada 4-3-2-2;
* zasada 4-3-2-2 – założenie bez ilu lew przegramy jeśli partner nie ma nic:
-4 w założeniach korzystnych, -3 my przed partią, -2 obie po partii, -2 my po partii;
1? – ?
1? – 0-6PC potem raczej pas; >5PC naturalnie, 7-11PC bez starszej czwórki; potem 2?/2? z 5; 3?/? z 6 (9-11PC); 2? 5-4 w młodszych, 17+PC bez starszej czwórki; potem 2BA (18-19PC); 3BA (17-18PC)
1?/1? – 7PC+; 4?/?+
1BA – 8-10(11)PC; zrównoważone bez starszej czwórki; dopuszczalne młodsze piątki;
2?/2? – 5?/?+; 12PC+; forsing do dogranej; może być starsza 4;
2?/2? – 6?/?+; 16PC+; inwit szlemowy;
2BA – 11-12(13)PC; zrównoważony; bez starszych czwórek;
3?/3? – 9-11PC; 6?/?+; dobry kolor z dwoma starszymi honorami;
3?/3? – 7?/?+ z dwoma starszymi honorami; nic z boku;
3BA – 13-15PC; zrównoważone bez starszej czwórki;
1? – 1?
?
1?/1? – 12-14PC 4+?/?;
1BA – 17-21PC zrównoważone (potem jak po 1BA)
2? – 15-17PC; 5?+, bez starszej czwórki; 18PC+ ze starszą czwórką;
2? – sztuczny forsing do dogranej; potem naturalnie oprócz 2?;
2?/2? – 18PC+; 5?/?+ (inwit do dogranej)
2BA – 22-24PC; zrównoważone potem Stayman;
3?/3? – 18+PC; 6?/5?+;
1? – 1?/1?
?
1? – 12-14PC; 4?; forsuje; może również być słaba 5?; 18PC+; potem powtarza piki;
1BA – 12-14PC; zrównoważone bez starszej 4;
2? – 15PC+; 5?+; forsuje na 1 okrążenie; nieforsująca odp. na 2? to: 2BA i 3?
2? – (Odwrotka); forsuje do dogranej; 18PC+; 3+ fit
2?/2? – (podniesienie koloru partnera); fit 4; 12-14 PC
2?/2? – drugi starszy kolor; 18PC+; 5?/?+
2BA – 18PC+; zrównoważone; bez starszych czwórek i fitu;
3?/3? – 18PC+; 6?/?+
3?/? – (podniesienie koloru partnera) 15-17PC; fit 4 i 5?;
3BA – próba wzięcia 9 lew w oparciu o treflowy;
1? – 1BA
?
PAS – 12-14PC
2? – 15PC+; 5?+; forsuje na 1 okrążenie; potem zgłasza się zatrzymania do BA;
2? – 18PC+; 4?+; forsuje do dogranej;
2?/2? – 18PC+; 5?/?+; forsuje do dogranej;
2BA – inwit do 3BA; szczególnie zachęcający układ ręki
3?/3? – 18PC+; 6?/?+; forsuje do dogranej;
3?/3? – 18PC+; samouzgodnienie licytowanego koloru; wzywa do zgłoszenia cue bidu (Asa lub Kr);
1? – 3?/3?
?
3?/?/? – sprawdzanie zatrzymań do 3BA lub 18PC+;
1? – ?
1?/1? – 7PC+; 4?/?+
1BA – 8-10PC; zrównoważone; bez starszej czwórki
2? – 12PC+; 5?+ lub 9-11PC; 6?;
2? – 10PC+; fit 4; forsuje na 1 okrążenie;
2?/2?/3? – konwencja ?odpowiedź z przeskokiem?
2BA – 11-12PC; bez starszych czwórek;
3?/4? – 5-9PC; fit 4; blokujące;
3BA – 13-15PC; bez starszych czwórek;
1? – 1?/1?
?
1BA – 12-14; brak 4 fit; brak młodszej 5;
2? – 12PC+; 5?+ lub 9-11PC; 6?;
2? – 12-14PC; 6?+;
2?/2? – ( podniesienie) 12-14PC; fit 4;
2?/2? – 15-17PC; 4?/?+; potem nieforsujące tylko 3? i powtórzenie swojego koloru;
2BA – 15-17PC; 6?+
3? – 15-17PC; 5-5 na młodszych;
3BA – Gambling; pełny kolor + 1 stoper
1? – 2?
?
2? – 12-14PC; 5?+
2BA – układ trójkolorowy (4441-kolor partnera); 12-17PC; potem tylko 3? nie forsuje;
3? – fit 4; nadwyżka ok. 14PC;
1? – 2?
?
2?/2? – naturalna; potem odpowiadający seminaturalna; mogą być zatrzymania;
3? – 12-14PC; nie nadaje się do BA;
1? – ?
1? – 7PC+; 4?+; jak więcej punktów może być fit;
1BA – 7-11PC; bez fitu; bez 4?;
2? – 12PC+; 4?+;
2? – 12PC+; 5?+;
2? – 6-10PC; fit 3;
2? – 6?+; 16PC+; inwit szlemowy;
2BA – 10PC+; fit 3; inwit; potem tylko 3? nie jest forsujące;
3?/? – pewna nadwyżka; ok.14PC; 4?+/5?+;
3? – blok;
3BA – SZTUCZNE; niewygodny splinter; krótkość karo; fit 4;
4? – 9-13PC; fit; bilansowe podniesienie do dogranej;
4? – 0-8PC; 4 fit; blok taktyczny;
1? – ?
1BA – 7-11PC;
2? – 4?+; 12PC+; 6?; 9-11PC; może być na trzech ?  w celu sprawdzenia możliwości gry w kiery, ale z fitem ? (3-4-3-3);
2? – 12PC+; 5?+;
2? – 8PC+ i 6? lub 10PC+ i 5?;
2? – 6-10PC; fit 3;
2BA – 10PC+; fit 3; inwit; potem tylko 3? nie jest forsujące;
3?/? – pewna nadwyżka; ok.14PC; 4?+/5?+;
3? – blok;
3BA – niewygodny Splinter; ktrótkość kier; fit 4;
4? – 9-13PC; bilansowe podniesienie do dogranej;
4? – 0-8PC; blok taktyczny;
1? – 2?
3? – dół otwarcia; fit;
4? – trochę lepsze otwarcie niż w wariancie 3?;
1BA – ?
2? – 0+ ze starszą czwórką (czwórkami); (potem się pasuje), 8+ ze starszą czwórką na zrównoważonym, forsing do dogranej
2?/? – ?małe teksasy?; bezpośrednio pięc kart w wyższym kolorze; siła dowolna;
2? – inwit do 3 BA lub teksas na trefle;
2BA – teksas na ?; 6?+;
3?,3?,3?,3? – krótkość, Konwencja 5-4-3-1
4? – pytanie o Asy; Gerber;
4?/4? – 6?/?+; transfer na starszy;
1BA – 2?
?
2? – brak starszych;
2? – 4?;
2? – 4?;
1BA – 2?
2? – ?
2? – słaba karta na 4?;
2? – Stayman rozkładowy;
2BA, 3BA – naturalnie;
3?/? – 7-9PC; naturalne ze starszą czwórką; inwit do 3BA;
3?/3? – Konwencja 5-4-3-1;
1BA – 2?/?
?
2BA – dobra karta; fit; ale gra lepsza w BA;
3?/3? – nadwyżki;
1BA – 2?
?
2BA – słaby wariant otwarcia
3? – 17PC – silny wariant
1BA – 2?
2BA – ?
3? – słaba ręka na ?;
3?/?/? – krótkość i trefle;
3BA – silna ręka na ?;
1BA – 2?
3? – ?
3 BA – gdy był to inwit
1BA – 2BA
?
3? – dobry fit karowy; dobre otwarcie, inwit do 3BA;
2? – ?
2? – 9PC+; pytanie o układ; inwit do dogranej;
2?/? – 9PC+; 5?/?+;
2BA – 12-13PC; zrównoważone; inwit do 3BA;
3/4? – signoff;
3?/?/? – 9PC+; 6?/?/?+; forsuje do dogranej;
3BA – 14-15PC; zrównoważone;
2? – 2?
?
2?/?- 4?/?
2BA – 6?; ręka dobra do BA;
3? – 6?; ręka niedobra do BA;
3? – 6? i 4?;
3?/? – 6? i krótkość licytowana;
3BA – pełne ?;
2? – ?
2?/2? – 3?/?+; brak szans na dograną;
2BA – 13PC+; pytanie o kolory; forsuje do dogranej;
3? – 6?+; sign-off;
3? – fity w starszych; inwit do dogranej z fitami w obu starszych;
3? – blokująca z fitami w obu starszych;
4? – partnerze pokaż swój starszy teksasem, bo ja mam fity dla Ciebie;
4? – partnerze pokaż swój starszy naturalnie, bo ja mam fity dla Ciebie;
2? – 2BA
?
3? – ? i ?/?; potem 3? to pytanie o starszą;
3? – ? i ?;
3? – ? i ?;
3? – ? i ?;
* potem 4 w pokazany młodszy wzywa do cue bidu; starszy zamyka;
2? – ?
2? – 13PC+; pytanie o krótkość; inwit do końcówki;
2BA -13PC+; 5?+; forsujące do odpowiedzi;
3?/3? – 13PC+; 5?/?+; forsuje do odpowiedzi;
3? – blokujące przeciwnika;
4? – sign-off;
2? – 2?
?
2BA – krótkość pik;
3?/? – krótkość ?/?;
3? – brak krótkości;
2? – ?
2BA -13PC+; forsuje do dogranej; pytanie o krótkość;
3?/? – 13PC+; 5?/?+; forsuje do odpowiedzi;
3? – blokujące;
4? – sign-off;
2? – 2BA
?
3?/?/? – krótkość ?/?/?;
3? – brak krótkości;
2BA – ?
3?/? – sign-off;
3? – pytanie o układ;
3? – samodzielne piki;
3BA – sign-off;
4?/? – blok;
2BA – 3?
?
3? – dubel ?;
3BA – dubel ?;
4?/? – 6?/?;
4? – trzy ?;
4? – trzy ?;
3?/?/?/? – ?
3?/?/?/BA – naturalne;
4?/?/?/? – cue bidy;
3BA – ?
4?/5? – do koloru;
4? – pytanie o krótkość;
4?/? – 13PC+; naturalne; 6?/?+;
3BA – 4?
4?/? – krótkość ?/?+;
4BA – krótkość w młodszym;
5?/? – brak krótkości;
4?/? – ?
4BA – pytanie o boczne asy;
Licytacja w obronie
I. Licytacja została otworzona przez przeciwników kolorem.
wejście kolorem na wysokości 1; 5+kart; 8-16PC; aby wskazać kolor do obrony lub wist;
wejście kolorem na wysokości 2; 5+kart; 11-16PC; nowy kolor forsuje;
wejście 1BA i 2BA; 16-18PC z trzymaniem w kolorze przeciwnika; brak Staymana rozkładowego;
wejścia z przeskokiem; blokujące;
interwencja kontrą:
– wywoławcza; 12-16PC; uzupełnienie w nie licytowanych; potem licytuje co wychodzi; odpowiedź na kontrę kolorem przeciwnika; 10PC+; poszukiwanie końcówki w nie licytowanych;
– objaśniająca; 17PC: dowolny układ;
licytacja kolorem przeciwnika bez przeskoku; cue bid Michelsa; 5-5 w najmłodszych;
licytacja kolorem przeciwnika z przeskokiem;
– pytanie o zatrzymanie na pełnym młodszym;
-forsing do dogranej na dobrym kolorze własnym;
II. Licytacja została otworzona 1BA
kontra – 9PC+; 5?/? i 4?/?;
2? – karta jednokolorowa na szóstce; potem 2? to pytanie o szóstkę;
2? – dwukolorowy; co najmniej 4-4 w starszych;
2? – 5?+ i 4?/?
2? – 5? i 4?/?
Licytacja po interwencji
I. Nasza strona otworzyła licytację. Przeciwnicy interweniują kontrą.
po kontrze na 1? pas przyrzeka 3 trefle, a 1? – negat bez 3 trefli;
po kontrze odpowiedzi na wysokości 1 forsujące;
po kontrze nasz przeskok nowym kolorem to: kolor + fit;
po kontrze na 1BA licytuejemy naturalnie;
rekontra – 10PC; może być fit;
podniesienie koloru partnera – fit; 4-7PC;
podniesienie z przeskokiem – blok; 4 atuty;
1BA – 7-10PC z fitem; 2BA – 9-11PC; 4 fit;
II. Nasza strona otworzyła licytację. Przeciwnicy interweniują kolorem.
nowy kolor na wysokości 1 i 3 forsuje. Na wysokości 2 nie forsuje;
skaczące poparcie w kolor partnera jest blokujące;
2BA jest Lebensohlem; tzn. niższe lub inwit z fitem;
kolor przeciwnika – forsing do dogranej z fitem lub pytanie o zatrzymanie;
re-open – kontra obiecuje nadwyżki;
KONWENCJE: Kontra NegatywnaLebensohl, trapping pas, wywiad bezatutowy; Splinter;
III. Otworzyliśmy 1BA. Przeciwnik wchodzi kolorem.
kontra karna;
stosujemy Lebensohla;
IV. Otworzyliśmy 2?.
gdy kontra od przeciwnika nowy kolor nieforsujący; podniesienie trefli to blok;
po wejściu przeciwnika Kontra Negatywna (brak fitu);
V. Otworzyliśmy 2?.
po kontrze akceptacja kar jeżeli otwierający ma ?;
pozostałe odzywki naturalnie;
po wejściu kolorem, kolor jest do koloru partnera; ?jak masz to pasuj?;
VI. Inne otwarcia i wejście przeciwnika (powyżej 2?):
kontra jest karna gdy wejście kolorem;
pas po kontrze to brak krótkości w kolorze partnera;
rekontra: silny układ
poparcie ze skokiem – blok
VII. Wejście przeciwnika na 4 ręku.
kontra wznawiająca: forsuje;
kolor przeciwnika to nadwyżki: forsuje;
inne: nieforsujące;
KONWENCJE
1.Konwencje strefy szlemowej
4BA – Blackwood na pięć wartości
-pytamy o asy i króla w kolorze atutowym (uzgodniony lub ostatnio licytowany jeżeli brak uzgodnionego)
-nie jest Blackoodem, gdy podnosi się odzywkę BA
-odpowiadamy 0 lub 3; 1 lub 4; 2 lub 5; 2 wartości i 1 król, itd.
Hoyt – pytanie o króle
-poprzez zgłoszenie następnego koloru w kolejności z pominięciem atu;
5BA – Atutowa
– pytanie o liczbę starszych honorów w kolorze atu;
-zadaje się po pytaniu o 5 wartości;
-odpowiedzi: 6?-0; 6?-1; 6?-dwie figury; 7 w kolor uzgodniony – 3;
Inwit atutowy
-przeskok starszym kolorem;
-prosi partnera o podniesienie z dobrymi atutami (2 z 3 starszych figur) a pasowania ze słabymi;
Cue bidy
-wskazanie zatrzymania 1 lub 2 klasy (A, K, renons, singiel);
-odzywka na poziomie 4 lub wyżej (3? jeśli uzgodniono ?);
Splinter
–11-17PC (od 11 gdy otwarcie BA- ok. 17 gdy sami otworzyliśmy kolorem)
-licytacja z nienaturalnym przeskokiem na wysokości 3, 4 lub czasami 5;
-odzywka z przeskokiem nowym kolorem, jeśli nie przekracza kolor zalicytowanego w 1 okrązeniu;
-trzeba mieć fit 4 kartowy;
Sześć w kolor splintera
-pytanie o renons; odpowiedzi: 7 w kolor uzgodniony – mam renons; 6 – mam singla
Autosplinter
-sam uzgadnia sobie kolor pokazując przy tym krótkość;
-rozróżnia się tak samo jak przy Splinterze;
Niewygodny Splinter
1? – 3BA – oznacza krótkość ? – (4? jest wtedy zbilansowanym podniesieniem do 4?; 4? jest blokujące);
1? – 3BA – oznacza krótkość ? – (4? jest wtedy zbilansowanym podniesieniem do 4?; 4? jest blokujące);
Cue bid krótkościowy
-po otwarciu starszym kolorem na wysokości 1;
-po silnym uzgodnieniu koloru starszego przez odpowiadajacego;
-np. 1?-2?-2?-3?-4? – cue bid krótkościowy;
-jeśli nie posiadamy krótkości to licytujemy 3BA i zaczynamy wymianę informacji;
-ze słabą kartą licytujemy 4?
Cue bid honorowy w kolor partnera
-pokazujemy honor w kolorze partnera poprzez cue bid;
-nie oznacza on krótkości tylko honor
Gdy przeciwnik kontruje cue bid
-rekontra oznacza asa
-zalicytowanie innego cue-bidu: i tak się nie boimy, bo mamy damę lub singla
-pas: pytanie o wartości do podgrania;
2. Konwencje licytacji jednostronnej
Odpowiedź nowym kolorem z przeskokiem
-ok. 16PC; 6 kart w kolorze (2 z 3 starszych honorów); zakusy szlemikowe;
Konwencja Magister
-sztuczne pytanie odpowiadającego 2? po zgłoszeniu koloru starszego;
-UWAGA: 1?-1?-1?-2? – nie jest Magistrem, ważne jest sprawdzenie trzymania w czwartym kolorze;
-może być 5? u odpowiadającego i min. otwarcia; wtedy powtarza 3?;
-ODPOWIEDZI: 2?-min. bez fitu; 2? – min. z fitem; drugi starszy (?) – max z fitem; 2BA – max bez fitu;
ROZSZERZENIE KONWENCJI PO 1?:
1?-1?-1?-2?, bo otwierający może jeszcze posiadać silnego trefla;
(Odpowiedzi) 2?/?/?/BA – tak samo jak w każdej innej sekwencji;
3?- (5?-?) – 15PC+; 3?-(5?-4?) – 18PC+; 3?-(5?-3?)-18PC+; 3?-5? bez ?; 3BA – 4? bez ?;
Drury
-sztuczna odpowiedź 2? gracza będącego po pasie;
-stosujemy gdy mamy fit w starszym; normalnie byłby to inwit;
-używamy także wtedy gdy przeciwnik zaczął licytację, a nasz partner wszedł kolorem starszym;
-sprawdzamy czy nie był podlimitowy;
-2? – ręka nie nadająca się do otwarcia na 1, 2 ręce; (poniżej 11PC)
-2 w swój kolor (dół normalnego otwarcia 11-13PC);
-4 w swój kolor – licytacja praktyczna;
Czwarty kolor
-forsująca licytacja w jedyny nielicytowany kolor na najniższej wysokości;
-oznacza brak zatrzymania (inaczej zalicytowalibyśmy forsujące 2BA);
-forsuje do dogranej, gdy przekroczy szczebel 2 (kolor otwarcia);
-ODPOWIEDZI: 5-5 powtarza drugi kolor; 5-4: 2BA (dół otwarcia z pół zatrzymaniem); powtórzenie koloru otwarcia (dół bez pół zatrzymania); trzy w kolor czwartego (góra bez zatrzymania); 3BA – góra z zatrzymaniem;
Trzeci kolor
-forsujące: naturalne na 4 lub seminaturalne oznacza zatrzymanie i obawę o nielicytowany kolor;
-otwierający podnosi gdy ma 4 karty; odpowiadający znosi na 3BA jak była semi-naturalna i brak zatrzymania;
En Passant
-wskazanie koloru w którym posiada się zatrzymanie;
-1?-2?-2BA-3?;
-po ustaleniu koloru lub z silnym treflem na karach; 1?-1BA-2?-2?;
-na wysokości 3? to już cue bidy;
Forsujące 2BA
-forsująca odzywka wskazująca zatrzymania;
-druga odzywka odpowiadającego; -nie jest forsujące, gdy jest podniesieniem 1BA;
-po wskazaniu 6 kart, ponowne zalicytowanie swojego koloru to krótkość w kolorze partnera;
-jeżeli licytujący zalicytował 2 kolory to przy: 5-5 powtarza drugą 5, przy 6-4 powtarza 1 kolor, 5-4-3-1 wskazuje trójkę; 5-4-2-2 licytuje BA;
2BA po uzgodnieniu koloru starszego
-podobnie jak po forsującym 2BA;
-lepsze od inwitu, bo wyciąga informacje;
-odpowiedź 3?,?,?,? oznaczająca krótkość w licytowanym kolorze;
– 3? krótkość i starsza 4; 3?– krótkość, 5 trefli i starsza 4; 3?/? – krótkość 5-4 w młodszych (bo mając starszą czwórkę i singla starszego na początku dajemy 2? (Staymana): 1BA-2?-2?-3? to 4? i krótkość ?;
-DALSZA LICYTACJA: np. 1BA-3?-?  ?-3?-propozycja gry na 7 atutach; 3BA-chęć do BA; 4?/?-uzgodnienie ?/?; 4?-fity czterokartowe w obu młodszych;
Konwencje licytacji dwustronnej
-stosujemy po otwarciu na wysokości 1 naszego partnera i wejściu przeciwnika do wysokości 3?;
-kontra wyklucza posiadanie fitu w kolorze partnera;
-sprzedanie możliwości gry w 2 pozostałe kolory; np. 1?-1?-ktr.-dwie starsze czwórki; 1?-1?-ktr.-młodsze;
1?-1?-ktr.-4?; 1?-1?-ktr.-brak czwórki pik i zatrzymania kier;
-jeżeli chcemy pokazać starszą czwórkę;
-zgłoszenie słabej piątki po kontrze; (11PC+)
Kontra do długości
-stosuje się po otwarciach partnera 2?/2? i wejściu przeciwnika;
-nie można mieć krótkości w kolorze przeciwnika;
-nie stosuje się jej na wysokości 3;
Kontra fit
-stosujemy po naszym otwarciu-odpowiedzi partnera i wejściu przeciwnika do wysokości 2;
-jest to karta świadcząca o nadwyżkach; 14PC+; 1?-pas-1?-1?-kontra; trzykartowy fit;
Trapping pas
-gdy chcemy kogoś naprawdę skontrować musimy pasować;
-do 16PC; z większą siła wchodzimy BA;
-partner wznowi licytację tylko z 9 pkt.;
-stosujemy po otwarciu przeciwnika np. 1?-pas-pas-ktr-rktr-pas-oznacza chęć grania kontraktu;
1?-pas-pas-ktr-1?-?; ?-pas-słabość; 2?-13-16PC bez pików; 2?-trapping pas, ale boję się kontrować ?;
1?-pas-pas-1?-pas-?; 2?-trapping pas; 2BA,3BA-grajmy, bo kiery trzymam;
-po naszym otwarciu i wejściu przeciwnika; do wysokości 2 w kolor otwarcia; 1?-2?-pas; (nie mam fitu i długi kolor partnera);
Wywiad bezatutuowy
-odzywka w kolor licytowany przez przeciwnika w celu sprawdzenia, czy partner posiada zatrzymanie;
-jeżeli posiada licytuje BA;
-jeżeli przeciwnik skontruje to rekontra to As, BA inne zatrzymanie, pas to min. 2 karty w kolorze przeciwnika;
Cue bid Michelsa
-licytacja koloru przeciwnika na najniższej możliwej wysokości;
-uzupełnia to wtedy 2BA, która oznacza dwa nielicytowane najmłodsze kolory;
-co najmniej od 9PC+ w korzystnych i ok. 13PC+ w niekorzystnych;
-DALSZA LICYTACJA: do koloru to słaba licytacja, 2BA pytanie o młodszy kolor;
-zalicytowanie 2BA, po tym jak przeciwnik otworzył i nasz skontrował lub wszedł po otwarciu partnera 2?/2?;
-cel to sprzedanie karty na jednym kolorze za słabej do licytacji na wysokości 3;
-uzgodnienie starszych czwórek w drugim kolorze;
-2?-ktr-pas-?; 3?/?/? – najdłuższy kolor; 8-11PC; 3?-pytanie o zatrzymanie ?; 2BA-karta słaba 0-7PC lub forsing do dogranej z 4?; partner licytuje potem 3?;
-po 3?; pas-negat na ?; 3?/?-negat na ?/?; 3?-4? bez trzymania ?; 3BA-4? z trzymaniem ?;
-po wejściu przeciwnika 3?/3? to 7-9PC; 3(kol. przeciwnika)-pytanie o zatrzymanie; 2BA-sign off lub forsing;
Lebensohl uogólniony
-po otwarciu 1?/? i przeciwnik wchodzi dowolnie (1?/2?/2?) to 2BA słabe lub inwit w kolorze partnera;
-poparcie bowiem skaczące partnera jest blokujące;
Stayman rozkładowy – (konwencja licytacji jednostronnej)
– pytanie o układ ręki partnera (2? po 2?) lub (3? po 2?/?) otwierającego 1BA po użyciu Staymana (2?);
-z akłada się układy: 4-3-3-3; 4-4-3-2; 5-3-3-2;
– 1BA-2?-2?-2?-?; 2BA-brak młodszej piątki; 3?-5? (potem 3?-pytanie o dubla; odp:3BA to dubel ?); 3?-5? i 2?; 3?/?-5? i licytowany dubel;
-po 2BA (br. mł. pią.) następuje pytanie 3?; 3?-3-3-4-3 z czwórką ?; 3?-2-3-4-4 (trójka kier, młodsze czwórki); 3?-3-2-4-4;
– 1BA-2?-2?-3?-?; 3?-4kara (potem 3? to pytanie o trójkę); 3?-brak bocznej czwórki; 3?-4piki; 3BA-4?;
– 1BA-2?-2?-3?-?; 3?-4kara (potem 3? to pytanie o trójkę); 3?-4?-4?-3?; 3?-4-3-3-3; 3BA-4?-3?;
Po wypytaniu o układ pytający może zalicytować 4? (wywołanie końcowe);
– robi tak bo: 4? oznacza pytanie o 5 wartości na treflach; inne odzywki to pytanie o 5 wartości na tym kolorze;
– partner licytuje wtedy 4?, a pytający ogłasza ostateczny kontrakt;
WIST
– Wist odmienny
– do koloru partnera dokładamy markę;
– do koloru rozygrywającego ilościówkę;
-do koloru atutowego LAVINTHAL; (wyższa-młodsza- wartości w starszych)
-przy BA potwierdzenie wistu; – mała potwierdza;
-zrzutki nie do koloru przy grze atutowej: marka bezpośrednia (np. mała ? – dobre trefle);
-zrzutki przy grze w BA: zrzutka krakowska;