Czas tak szybko biegnie…..a my ciągle gramy Wilkoszem.

Jacek – klimaPL

5 listopada 2019