N

S

1?

1?

2?

?

Pozycja forsingu do dogranej po wcześniejszym otwarciu 1? powstaje po odpowiedzi negatywnej 1?.  Przedstawię najpierw standardowe rozwiązanie WJ 2000 utrzymane w późniejszych wersjach WJ 2005 i 2010. W naszym klubowym WJ PBC unowocześniliśmy nieco odpowiedzi wprowadzając odzywki transferowe (o tym później)

2 ?  otwierającego jest odzywką  sztuczną , informującą  o posiadaniu przez otwierającego ręki przesądzającej  dograną (czyli  licytacja  nie  może  wygasnąć   przed  osiągnięciem końcówki).  Dalej licytacja  toczy  się   wg  zasad  naturalnych  za  wyjątkiem  odzywki  odpowiadającego  2 ? ,  która  ma znaczenie: ?nie mam koloru do pokazania i jestem za słaby, by zająć  bez atu?, lub: ? mam kiery, ale nie  takie,  by  skoczyć   na  3 ? ?.  Z  kartami:  ? D10xxx  (reszta  nawet  same  blotki)  lub  ? W10xxx  należy zgłosić   swój  kolor  zamiast  negatywnego  2 ? .  Ze  starszym  sześciokartem  z  dwoma  figurami  należy  pokazać  swój kolor na wysokości trzech.

Powyższa definicja opisująca ręce kwalifikujące się do odpowiedzi innej niż „powtórny negat”  oraz przykłady pochodzą z książki „System licytacyjny Wspólny Język 2005 ” str.54 ale została przedstawiona już w 1993 r. w publikacji „Brydż dla każdego” str.15 autorstwa Krzysztofa Jassema.

 Załóżmy,  że początkowy przebieg licytacji jest następujący:

N

S

1?

1?

2?

?

 

Co należy licytować  z każdą  z poniższych rąk?

a)  ? D10xxx   ? xxx   ? xx   ? xxx: należy zalicytować 2?

b)  ? xxx   ? xx   ? xxx   ? DWxxx: należy zalicytować  3 ?

c)  ? xx   ? D10xxx   ? xxx   ? xxx: zalicytujemy 2 ? , a następnie powtórzymy kiery w kolejnym okrążeniu

d)  ? Wxx   ? Wx   ? xxxx   ? xxxx: również licytujemy 2 ?, ale jako ?negat?,

e)  ? Wxx   ? xx   ? W10xx   ? Dxxx:  wystarcza do odzywki 2BA,

f)  ? x   ? KW10xxx   ? xxx   ? xxx:  licytujemy 3 ?

W naszym klubowym WJ PBC zastosowany został wynalazek pozwalający uniknąć gry w kiery  ze słabszej ręki poprzez wprowadzenie sztucznego TRANSFERU na BA z kartą zawierającą co najmniej pięciokart  kierowy oraz zastosowanie transferów na kolory starsze od razu w drugim okrążeniu licytacji (bez transferu na BA) z sześciokartami i siłą 3-5 PC. Wygląda to następująco:

 

N

S

1?

1?

2?

?

 

2 ? : drugi negat ( nie mam koloru do pokazania i jestem za słaby do transferu na 2BA),

2 ? : transfer na BA w sile 2-5 PC, potem Puppet Stayman, transfery na starsze itd  (nieprzyjęcie transferu NATURALNE),

2 BA : zabronione!!!!

3 ? : młodszy sześciokart z figurą , potem Relay 3(odp.3 ?= trefle, 3?=kara),

3 ? : transfer na ?, ładna szóstka z figurą  w sile 3-5 PC,

3 ? : transfer na ?, ładna szóstka z figurą  w sile 3-5 PC,

3 ? : sztuczne , 54 młodsze

Niech ilustracją do powyższych ustaleń będzie rozdanie z dzisiejszego turnieju parami w którym zagrałem z jednym z najbardziej doświadczonych klubowiczów Bogumiłem Macierzyńskim. Ponieważ uzyskaliśmy w tym rozdaniu kiepski rezultat wywiązała się dyskusja i próba znalezienia rozwiązania. Przy okazji wyszły na jaw inne przyzwyczajenia i doświadczenia przy omawianej sekwencji.

Początek licytacji nie wskazywał nadchodzącej katastrofy ale warto pochylić się nad oceną karty przy wyborze kolejnych odzywek.

Po pierwsze jak to bywa przy rękach granicznych należy zastanowić się nad właściwym wyborem odzywki otwierającego w drugim okrążeniu. Otwierający posiada asowo-królowe piękne 24 PC i system dopuszcza dwie w miarę sensowne odzywki :

  • 2? = GF (otwierający powinien posiadać 8,5 lewy na GF)  i w moim odczuciu nie ma tylu lew, co więcej 9PC traci w kolorze pięciokartowym a 6PC w dublu co obniża wartość ręki,
  • 2BA = 22-23(24) PC, wydaje się bardziej sensowne ze względu na nożyce pikowe i drugiego króla treflowego

Jeśli odpowiadający będzie miał kartę zerową w składzie zrównoważonym to już wygranie 2BA grając tylko z własnej ręki będzie problematyczne a co dopiero 3BA lub 5?.

Teraz wróćmy do diagramu i wyjaśnię jak działa system WJ PBC w wersji klubowej 7.0.

  • 1? – bezdyskusyjny negat 0-6 PC
  • 2? – dyskusyjny Forsing do Dogranej na nieznanym składzie (z wyłączeniem dwukolorówek 55)
  • 2? – Transfer na BA z kartą NIEZEROWĄ (już 2 PC na kolorze pięciokartowym uważane jest jako karta niezerowa) – tutaj w dyskusji dowiedziałem się że Partner definiuje kartę niezerową jako 5-6 PC co jest w jaskrawej sprzeczności z definicją przedstawioną przez Krzysztofa Jassema w WJ 2000/2005/2010
  • 2BA – automat
  • 3? – transfer na kiery, umożliwiający grę z silnej ręki
  • 6BA – obawa o podcięcie trzymań i przekonanie o większej sile Partnera.

6 BA oczywiście nie miało szans powodzenia wskutek złego podziału kierów i złego położenia pików.

Jasne że Partner powinien zalicytować 3? bez obawy o zakończenie licytacji ponieważ licytacja jest sforsowana do dogranej a NIEZALICYTOWANIE KOŃCÓWKI w pozycji GF jest nadwyżkowe i zachęca do szlemika.

To dziś na tyle o licytacji w pozycji GF we Wspólnym Języku. Problemy o których wspomniałem nie występują tak jaskrawo w systemach pełnostrefowych 11-21 PC typu SAYC czy STREFA ponieważ tam otwiera się 2? silne i po negacie 2? licytuje się 2BA i dalsza licytacja jest taka sama jak po otwarciu 1BA (Stayman lub Puppet Stayman i transfery).

Jacek – klimaPL

26 grudnia 2018 r.