Blackwood 102 na 5 wartości z damą atu. Oznacza to, że dysponujemy dokładnym narzędziem, które umożliwia nam dowiedzieć się w miarę dokładnie jaką rękę, z jakimi wartościami posiada nasz Partner.

Na 5 wartości ponieważ Król w kolorze uzgodnionym (czyli Król Atu) jest liczony jako as (stąd na 5 wartości a nie 4), zaś następny zalicytowany kolor po pierwszym Blackwoodzie (np. 4NT- 5? odpowiedź i jeśli nie gramy w kara to 5?pyta teraz o Dame Atu)

Drabinka odpowiedzi i przykład:

Licytacja jednostronna:

1? – 1!H
2!D(Odwrotka np.) – 2?
3!H – 4?( cuebid)
4NT(Blackwood 102  na 5 + D atu – ?

– 5? – 1 lub 4 wartości z 5  (dalej w tym przykładzie o damę kier spytamy 5!D – pierwsza odzywka po drodze)
– 5!D – 0 lub 3 wartości z 5 (dalej ponieważ kiery są naszym kolorem do gry o Damę kier pytamy 5?)
– 5!H – dokładnie 2 wartości z 5  bez damy atu (więc dalej 5? pyta o króle – 3 pozostałe i np. 5? – ? 5NT – 0 z 3 króli , 6? – 1 z 3 króli bocznych itd.)5? – dokładnie 2 wartości z 5 z damą atu bez króli bocznych króli bocznych (3 pozostałych bo atutowy wliczamy do asów)
– 5NT – dokładnie 2 wartości z 5 z damą atu + 1 z 3 króli bocznych
– 6? – dokładnie 2 wartośći z 5 z damą atu + 2 z 3 króli bocznych
– 6!D – dokładnie 2 wartości z 5 z damą atu + wszystkie króle boczne

Teraz dalsza informacja – najpierw pytamy o asy – gdy usłyszymy 5? lub 5!D czyli albo 1-4 lub 0-3 kolejnym pytaniem jest pytanie o damę atu. Gdy ją mamy pokazujemy ją razem z królami bocznymi. Przykład:

4NT ? 5?
5!D ( o dame atu) – ?

5!H – brak damy atu (wtedy kolejna odzywka pyta o króle boczne ? nie może to być jednak kolor uzgodniony wtedy przeskakujemy go o jeden)
5? – dama atu , brak króli bocznych
5NT – dama atu, 1 z 3 króli bocznych

I tak dalej?.po kolei?

Podsumowując: drabinka Blackwooda 102 na 5 z Damą atu wymienia informację od:

– najpierw pytanie o asy
– potem pytanie o damę atu
– przy braku damy kolejne pytanie o króle boczne