Witam serdecznie.

Grając w turniejach można już załadować kartę konwencyjną, najlepiej w formacie PDF.

LINK DO PEŁNEJ KARTY KONWENCYJNEJ

LINK DO MINI KARTY KONWENCYJNEJ

Każdy gracz może wypełnić sobie KK i przesłać, wtedy zamieszczę na serwerze. Podam mailem pod jakim adresem KK jest i wtedy można będzie w trakcie turnieju z niej korzystać.

Możecie wysyłać inne wzory swoich kart konwencyjnych ale tylko o rozszerzeniu PDF, docx.

Instrukcja jak skorzystać na Real Bridge z KK.

Karty konwencji

Przegląd

Każde partnerstwo może podać link do swojej karty konwentu. Karta konwencji jest powiązana z partnerstwem na całą sesję.

Po załadowaniu jest dostępny w każdej rundzie do wglądu dla przeciwników, Dyrektora Turnieju lub obserwatorów.   Jeśli sesja jest pokazywana na serwerze kibitz RealBridge, tam również można zobaczyć kartę konwencji.

Określenie karty konwencji

Twoja karta konwentu musi istnieć w Internecie, dostępnym za pośrednictwem adresu URL https:// lub http://.

Siedząc przy stole, kliknij ikonę karty konwentu po prawej stronie szarej opaski z nazwiskiem

Tylko jedna osoba w partnerstwie musi doładować kartę. Karta pozostaje dla partnerstwa przez całą sesję, chyba że któryś z nich ją zmieni.

Każdy gracz może zmienić kartę, postępując zgodnie z tą samą procedurą i zmieniając link.

Kartę konwencji możesz ustawić przed sesją lub w jej trakcie. Przed sesją nie musisz czekać na przybycie partnera ? kartę konwentu możesz ustawić na poczekaniu.

Przeglądanie karty konwencji przeciwnika

Aby zobaczyć kartę konwencji przeciwnika, poszukaj ikony karty konwencji obok nazwy przeciwnika po lewej stronie (tuż nad miejscem, w którym pojawia się liczba lew).

Jeśli nie określili karty konwencji, ikona nie będzie widoczna.

Kliknij ikonę. Karta przeciwników pojawi się w nowej zakładce w Twojej przeglądarce internetowej.

Możesz przełączać się między kartą konwencji a oknem RealBridge, klikając zakładki w przeglądarce internetowej.

Wyświetlanie własnej karty konwentu

Gracze nie mogą przeglądać własnej karty z poziomu aplikacji RealBridge. To jest celowe. W wielu krajach przepisy mówią, że gracze nie mogą powoływać się na własną kartę.

Karty konwencji w parach wydarzeń

W przypadku par karta konwencji jest własnością pary. Jeśli gracz zostanie zastąpiony przez innego gracza, link do karty konwentu pozostaje aktywny.

Można bezpłatnie zarejestrować się na :

LINK NA STRONĘ Bridge Winners

Na tej stronie jest dostępny edytor KK i można tworzyć KK od podstaw lub modyfikować dostępne.

Wszystko jest bezpłatne.

CAVENDISH UŚREDNIONY.

ZASADY OBLICZEŃ.

W protokóle rozdania ­każdy zapis porównywany jest kolejno z pozostałymi.
IMP są przydzielane w każdym takim porównaniu wg normalnej tabeli „meczowej”,
ale z ograniczeniem do 17 imp.

Oznacza to, iż wszystkie wyniki porównań wynoszące 1500 i więcej otrzymują 17 imp.

Końcowy wynik pary w danym rozdaniu to ŚREDNIA IMP z wszystkich porównań.

Przykład.

NSWENSWE
730 14,0-14,0
 170-2,252,25
100 4,25-4,25
 420-8,258,25
 400-7,257,25

Wyliczenie dla wyniku NS=100

PorównanieIMP
-630-12
2707
52011
50011
RAZEM17:4=4,25

(Opracowanie ? MC)