CAVENDISH UŚREDNIONY.

ZASADY OBLICZEŃ.

W protokóle rozdania ­każdy zapis porównywany jest kolejno z pozostałymi.
IMP są przydzielane w każdym takim porównaniu wg normalnej tabeli „meczowej”,
ale z ograniczeniem do 17 imp.

Oznacza to, iż wszystkie wyniki porównań wynoszące 1500 i więcej otrzymują 17 imp.

Końcowy wynik pary w danym rozdaniu to ŚREDNIA IMP z wszystkich porównań.

Przykład.

NSWENSWE
730 14,0-14,0
 170-2,252,25
100 4,25-4,25
 420-8,258,25
 400-7,257,25

Wyliczenie dla wyniku NS=100

PorównanieIMP
-630-12
2707
52011
50011
RAZEM17:4=4,25

(Opracowanie ? MC)