Skrócony system licytacyjny dla turniejów indywidualnych w Klubie PBC

Otwarcie 1

– 12–14 PC w składzie zrównoważonym lub 4–4–4–1 z singlem !h lub singlem !s

– 15+ na ♣;

– 18+ w składzie dowolnym.

Sekwencje

1!C – 1!D =0–6 PC w składzie dowolnym, 7–11 PC na !C/!D (16)17PC w składzie zrównoważonym bez st.!H!S      

1!C – 1 BA =   7–10 PC w składzie zrównoważonym bez starszej czwórki.

1!C – 2!C/2!D = NAT, GF, możliwe starsze czwórki.

1!C – 2!H/!S = NAT, GF, zasadniczo 6+!H/!S, kolor przedniej jakości.

1!C – 2BA =    11–12 PC w składzie zrównoważonym bez starszej czwórki.

1!C – 3!C/!D = 9–11 PC, 6+!c/!d, inwit do 3BA.

1!C – 3BA = 13–16 PC w składzie zrównoważonym bez starszych czwórek.   

Odwrotka – odpowiedzi: 4–4–5–5.                            

Magister (PRO) w sekwencjach:

1!C/1!D – 1!H/!S

1BA    – 2 !C

Odpowiedzi:

2!D = brak trzech kart w kolorze odpowiedzi partnera, minimum rebidu.

2!H/!S = fit trzykartowy w kolorze odpowiedzi partnera, minimum

–  albo, gdy jest to drugi starszy, fit trzykartowy w kolorze odpowiedzi partnera, maksimum.

2BA = brak trzech kart w kolorze odpowiedzi partnera, maksimum rebidu. 

Licytacja po interwencji przeciwnika kontrą: licytacja bez zmian ( NEGAT pas= mogę grac w trefle, 1!d= nie mogę grac w trefle).

Po interwencji 1!d nasza KONTRA= obie starsze czwórki 7+PC

Po interwencji 1!h NASZA KONTRA wyklucza czwórkę pików !!!!

Otwarcie 1!D:

– 12–17 PC, 5+!D lub w układzie 4!D441 z singlem treflowym (4441 z singlem starszym w otwarciu 1!c)

– 12 – 14 PC, 4!D–5!C. 

Sekwencje:

1!D – 2!C = NAT GF, możliwe starsze czwórki.

1!D – 2!D = odwrócone podniesienie: 10+PC, 4+!D, bez starszej czwórki,  forsing do szczebla 3!D.

1!D – 2!H/!S = NAT GF, zasadniczo 6+!H/!S, kolor przedniej jakości.

1!D – 3!C = 9–11 PC, 6+!C (NAT inwit).

1!D – 3!D = blokujące.

1!D – 3!H/!S/4!C = splinter.

1!D – 2!C

2!H/!S = rewers, 15+ PC.

1!D – 2!C

2/3BA= układ 4–4–4–1 (singiel !C), 12–14/15–17 PC.

Licytacja po interwencji przeciwnika:

Po interwencji 1!h nasza KONTRA wyklucza czwórkę pikową !!!

Otwarcia 1!h/!S:

12–17 PC, 5+!H/!S.

Sekwencje:

1!H/!S – 1BA = półforsujące.

1!H/!S – 2!C = dwuznaczne : GF (naturalne lub z fitem) lub 9-11 PC 6+!C

1!H/!S – 2!D = dwuznaczne : GF (12+PC 5+!D) lub 9-11 PC 6+!D

1!S –  2!H = dwuznaczne :  GF (12+PC 5+!H) lub 9-11 PC 6+!H

1!H – 2!S  = NAT GF, zasadniczo 6+!S, kolor przedniej jakości.

1!H/!S – 2BA = inwit do końcówki z fitem kierowym/pikowym.

1!H/!S – 3!C = odwrócone podniesienie BERGENA=10-11 PC z fitem 4 kartowym, dalej pytanie o singla

1!H/!S – 3!D = odwrócone podniesienie BERGENA=7-9 PC z fitem 4 kartowym

1!H/!S – 3BA = z fitem 3 kartowym kierowym/pikowym 13-15 PC skład 4333 bez ambicji szlemikowych

1!H/!S – 4!H/!S = NATURALNY blokinwit , 7–10 PC, 4-5 !H/!s !!!!!!!!! NIE LICYTOWAĆ z 12+PC

2BA forsują jedynie po odpowiedzi two-over-one.

W sekwencji:

1!H – 1!S

2!H – 2BA = nieforsujące.

Licytacja po interwencji przeciwnika kontrą:

 •  podniesienie koloru starszego słabe 5-6 PC z fitem
 •  1BA – z fitem 7-9 PC po otwarciu kolorem starszym
 •  2BA – 10-11 PC bilansowe podniesienie koloru otwarcia z fitem i stosownymi wartościami   defensywnymi.

Po  naszym otwarciu starszym kolorem na wys 1 i wejściu przeciwnika kolorem na wys 2 nasze 2BA = forsing z fitem a kolor przeciwnika = inwit z fitem. Kontra BEZ FITU !!!

Otwarcie 1BA:

15–17 PC w składzie zrównoważonym,

dopuszczalna słaba starsza piątka lub młodsza szóstka oraz układ 5–4–2–2 z longerami w młodszych.

Sekwencje:

1BA – 2!C = stayman, obiecuje starszą czwórkę; tylko trzy odpowiedzi:

2!D– brak starszej czwórki.

2!H – cztery kiery, niewykluczone cztery piki.

2!S – cztery piki, wykluczone cztery kiery.

1BA – 2!D/!H/!S/3!C = jednoznaczne transfery (3!C = kara, słabe albo GF –> potem po 3!d sprzedajemy wartości).

1BA – 2BA = inwit bez starszej czwórki.

1BA – 3!D = NAT inwit na karach.

1BA – 3!H/!S = konwencja 5431.

1BA – 4!D/!H = teksas na kiery/piki. 

Otwarcie 2♣:

11–15 PC na 6+!C albo 5+!C–4!H/!S.

Sekwencje:

2!C – 2!D= pytanie, zasadniczo 10+PC, co najmniej inwit.

2!C  –   2!D

2!H/!S = naturalne, czwórki.

2BA= 6+!C, bez starszej czwórki, bez krótkości.

3!C= 6+!C, bez starszej czwórki, boczna krótkość (dalej 3!D = pytanie o singla).

2!C – 2BA = puppet na 3!C, słabe z fitem treflowym (blokujące) albo GF w układzie 5+–5+ na pozostałych kolorach lub inwit 55 starsze.

2!C – 2BA

3!C – 3!D = GF kara i kiery.

3!H = GF kiery i piki.

3!S= GF piki i kara (jak w wilkoszu).

 Otwarcie 2!D:

dwukolorówka Wilkosza

 Otwarcia 2!H/!S:

6–11 PC, 6+!H/!S (naturalne słabe dwa)

2!H – 2!S = pytanie o singletona (2BA = singiel pik).

2!S – 2BA = pytanie o singletona.

Otwarcie 2BA:

6–11 PC, 5+!C–5+!D.

2BA – 3!H = pytanie o układ (krótkość).

 2BA – 3!S =  INWIT na jednym z młodszych

Otwarcie 3BA:

pełny kolor młodszy bez bocznego dojścia (maksimum dama bokiem).

3BA – 4/5!C = chęć gry w kolor longera otwierającego.

3BA – 4!D = pytnie o singletona

3BA – 4!H/!S = NAT.

Otwarcia 4!c/4!d (do uzgodnienia)

Otwarcia transferowe (południowoafrykański NAMYATS), na pełnych siedmiokartach (ok.9 lew).4!c= na kierach 4 !d=na pikach

Strefa szlemowa:

splinter, cuebidy, blackwood (102) na pięć wartości z damą atu,

blackwood wyłączeniowy (012) na 4 wartości – z królem atu, bez asa w kolorze krótkości,

atutowa, pytanie o króle, po 1BA – 4!C = gerber.

Licytacja po interwencji:

Po kontrze przeciwnika:

 •  przeskok kolorem = kolor + fit.
 •  podwójny przeskok = splinter.
 •  nowy kolor na wysokości jednego forsuje.
 •  nowy kolor na wysokości dwóch nie forsuje.
 •  rekontra – 10-12 PC bez fitu lub 13+ z fitem 
 •  podniesienie koloru starszego słabe 5-6 PC z fitem
 •  1BA – z fitem 7-9 PC po otwarciu kolorem starszym
 •  2BA – 10-11 PC bilansowe podniesienie koloru otwarcia z fitem i stosownymi wartościami   defensywnymi.

Po kontrze na 1BA: rekontra = silna.

inne – jak bez kontry.

Po otwarciu 1BA i naturalnym wejściu przeciwnika na szczeblu dwóch bądź trzech

 –  kontry negatywne (wywoławcze).

Po naszym otwarciu na wysokości 1 i  wejściu przeciwnika kolorem:

nowy kolor na wysokości dwóch nie forsuje ale na wys 1 i 3 FORSUJE !!!

Po  naszym otwarciu starszym kolorem na wys 1 i wejściu przeciwnika kolorem na wys 2 nasze 2BA = forsing z fitem a kolor przeciwnika = inwit z fitem. Kontra BEZ FITU !!!

Licytacja w obronie:

Możliwe lekkie wejścia na wysokości jednego, przyzwoite na wysokości dwóch, wejścia z przeskokiem – blokujące.

Po naszym wejściu 1!H/!S(a także po trzecio- i czwarto ręcznym otwarciu)

– 2!C drury (najsłabsza odpowiedź partnera = powrót na kolor wejścia/otwarcia).

Kontra wywoławcza po otwarciach do 4!H, odpowiedzi naturalne, z bilansu. Sztuczny negat 1!D tylko po kontrze a otwarcie 1!C.

Wejście 1BA = 15–18 PC, na pozycji reopen – 11–15 PC (na reopen może nie być zatrzymania w kolorze otwarcia!).

 Po otwarciach 1!C/!D:

            1!C/!D – (2!D) = dwukolorówka na starszych 5+–5+.

 Po otwarciach 1!H/!S:

1!H/!S – (2!H/!S) = dwukolorówka Michaelsa (5+–5+ na drugim starszym i dowolnym młodszym).

1!H/!S – (2BA) = dwukolorówka 5+–5+ na młodszych.

 1!D – (2BA) = dwukolorówka 5+–5 kiery i trefle.

Obrona po otwarciu przeciwnika silnym 1BA (tak samo na drugim i czwartym ręku):

kontra= dwukolorowa: starsza czwórka + młodsza (co najmniej) piątka.

2!C= wywołanie na kolory starsze (możliwy układ 5–4, a nawet 4–4).

2!D = 6+!H/!S (tak jak otwarcie multi, może być jednak większa siła).

2!H/!S = 5!H/!S–4+C/!D.

2BA = młodsze 5+–5+.

Po otwarciu przeciwnika słabym 1BA:

kontra siłowa – od ładnych 13 PC.

pozostałe wejścia – jak po silnym 1BA.

Lebensohl– po otwarciu 1BA i wejściu na wysokości dwóch,

po kontrze wywoławczej na naturalne otwarcie słabe dwa w starszy.

Kontry :

wywoławcza, objaśniająca, odpowiedź, negatywna (w tym sputnik – na 1!C wyklucza !S),

nadwyżkowa (cards/points-showing, maximal overcall double), Lightnera, wistowa, atakująco-obronna.

Wist:

Wist odmienny.

Zrzutki odwrotne (preferencja ilości).

Na bez atu:

Do A i D – marka-demarka (jakość), do K – odblokowanie lub ilościówka.

Lawintal:

sygnał wistowy, wskazujący partnerowi w jakim kolorze obrońca posiada wysokie wartości,

 • zrzucenie wysokiej blotki sygnalizuje posiadanie wartości w wyższym z pozostałych 2 kolorów (nie kolor wistu i nie atu)
 • zrzucenie niskiej blotki sygnalizuje posiadanie wartości w niższym z pozostałych 2 kolorów

zrzutka krakowska:

to ustalenie wistowe obrońców, według którego przy pierwszej zrzutce nie do koloru w obronie kontraktu bezatutowego, zrzucamy kartę z koloru bezwartościowego, a jej wysokość sugeruje wartości w jednym z pozostałych dwóch kolorów: wysoka karta – w starszym, niska – w młodszym z pozostałych. Na przykład, jeżeli na kiera dorzucimy wysokie karo sugeruje to wartości pikowe, małe karo pokazywałoby wartości w treflach.

Nie gramy potwierdzeniem wistu!