Turnieje Brydża Klubu Źródło rozgrywane są w każdą niedzielę o godz. 16.00. Jeżeli jest potrzeba gramy też w innych godzinach i dniach.

 1. Turnieje Klubu Źródło organizowane są: wkrótce podam lokalizację.
 2. W Turniejach Klubu Źródło obowiązują:
 3. Turnieje mają rangę turniejów klubowych i rozgrywane są w niedziele o godzinie 16:00
 4. Zgłoszenia do każdego turnieju są obowiązkowe (link do zapisów). Decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. Udział w turnieju 20 zł od osoby.
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia pary do turnieju bez podania przyczyn.
 7. W turniejach obowiązuje zakaz stosowania systemów sztucznych.
 8. Turnieje powyżej 8 par będą rozgrywane na MAXY.
 9. Turnieje prowadzone będą przez sędziów z licencją PZBS
  • Grażyna Kościelny
  • Włodek Rutkowski
 10. Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne ze zgodą na postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie oraz na publikację danych osobowych i wizerunku.
 11. Alertujemy i tłumaczymy odzywki partnera.
 12. Sprawy sporne rozstrzyga sędzia prowadzący turniej.
 13. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania.