Turnieje Brydża Klubu Źródło rozgrywane są w niedzielę o godz. 16.00.

 1. Turnieje Klubu Źródło organizowane są w :
 2. Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Iwicznej ul. Ignacego Krasickiego 60
 3. W Turniejach Klubu Źródło obowiązują:
 4. Turnieje mają rangę turniejów klubowych i rozgrywane są w niedziele o godzinie 16:00
 5. Zgłoszenia do każdego turnieju są obowiązkowe (link do zapisów). Decyduje kolejność zgłoszeń.
 6. Udział w turnieju 15 zł od osoby.
 7. Organizator zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia pary do turnieju bez podania przyczyn.
 8. W turniejach obowiązuje zakaz stosowania systemów sztucznych.
 9. Turnieje powyżej 8 par będą rozgrywane na MAXY.
 10. Turnieje prowadzone będą przez sędziów z licencją PZBS
  • Grażyna Kościelny
  • Włodek Rutkowski
 11. Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne ze zgodą na postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie oraz na publikację danych osobowych i wizerunku.
 12. Alertujemy i tłumaczymy odzywki partnera.
 13. Sprawy sporne rozstrzyga sędzia prowadzący turniej.
 14. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania.