Wist Odmienny i Zrzutki Odwrotne

Wist z blotek
xX, xXx, xXxx, xXxxx(x) – wist następuje zawsze drugą kartą od góry
– przy parzystej ilości kart następne zagranie następuje kartą wyższą
– przy nieparzystej ilości kart następne zagranie następuje kartą niższą
Wist z układu z figurą
Fx, FXx, FxxX, FxxXx(x) – z dubla wistujemy figurą
– z 3 kart wistujemy kartą środkową
– z 4 i więcej kart wistujemy czwartą najlepszą
Wist z układu honorów
AK (sec), AKx, AKxxx(x) !, ADWx, AD10x, AW10x, A109x, – z sekwensu honorowego zawsze najwyższą kartą z wyjątkiem AK (sec)
KD (sec), KDx, KW10x, K109x, – jeśli posiadamy wyższą figurę nie w sekwensie, to wistujemy z sekwensu
DWx, D109x, W10x, 109x, – wist a AKxxx(x). W zależności czy potrzebujemy ilościówkę, czy markę
Zrzutki odwrotne
Sygnał ilościowy
Kolejność dokładania: niższa ? wyższa Parzysta ilość kart
Kolejność dokładania: wyższa ? niższa Nieparzysta ilość kart
Sygnał jakościowy (marka)
Niska blotka Zachęca do kontynuowania koloru. Gdy posiadamy figurę.
Wysoka blotka Zniechęca do kontynuowania koloru W zasadzie po demarce wistujący jest zobowiązany do  zmiany ataku na inny